De Nationale Ombudsman start met een onderzoek en een meldpunt rondom informatieverstrekking over vergunningen.

23-07-2018 08:34

Voor veel mensen komt een zendmast in de buurt, of een dakopbouw bij de buren als een verrassing. Meldpunt om signalen te verzamelen

De Nationale ombudsman wil erachter komen of overheden duidelijk communiceren over hierbij verleende vergunningen. Er wordt een meldpunt gestart waarbij burgers hun mening kunnen geven. Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat burgers er belang bij hebben om op de hoofte te zijn van voorgenomen veranderingen in hun directe leefomgeving. ‘Het gaat vaak om situaties die veel beroering geven in de buurt, tussen burgers en tussen burgers en overheidsinstanties. Daarom starten wij een onderzoek én roepen we mensen op signalen met ons te delen via een meldpunt’.

 

Melding maken verplicht, maar niet voldoende

 

Gemeenten zijn verplicht om in een publicatieblad melding te maken van genomen of voorgenomen besluiten. Burgers kunnen meestal via een huis-aan-huisblad of website kennisnemen van vergunningaanvragen en verleende vergunningen. Dit blijkt echter niet voldoende om goed op de hoogte te zijn. ‘Ook zijn de publicaties niet altijd even duidelijk en kunnen anders opgevat worden. Ze bevatten wel de juridische informatie, maar voor een betrokken bewoner is er meer nodig om de impact te kunnen beoordelen’, schrijft de ombudsman in een persbericht. De Nationale ombudsman roept mensen op om signalen te delen en te laten weten waar zij tegenaan lopen rondom informatieverstrekking rondom vergunningverlening.

 

Zie o.a. :

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/ombudsman-onderzoekt-slecht-geinformeerde-burger.9592907.lynkx

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/meldpunt-vergunningen 

 

 

=========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 23 juli 2018