De Nederlandse advocaat als Rechter-plaatsvervanger ! Is het een fopspeen vanwege cumulatieve onverenigbare functies van advocaten? Tast het rechter-plaatsvervangerschap de onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak in Nederland niet aan ?

21-06-2019 16:29

Bij advocatenwetswijziging van 1 januari 2015 is ter bescherming van de vertrouwensrelatie tussen advocaten en hun cliënten in artikel 11a van de Advocatenwet een geheimhoudingsplicht voor advocaten opgenomen en in artikel 45a advocatenwet een afgeleide geheimhoudingsplicht voor de Deken. Voorheen werd e.e.a. "geregeld" via de gedragsregels.

 

Nederland heeft als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof. 

Echter een Nederlandse advocaat kan naast advocaat ook gelijktijdig curator, rechter-plaatsvervanger en/of raadsheer-plaatsvervanger zijn.

 

De eed die een advocaat als rechter-plaatsvervanger aflegt is van een andere strekking als de afgelegde eed van een advocaat.  Een Deken is ook advocaat.

Is dit aan Nederlandse justitiabelen nog uit te leggen ?

 

Zie ook https://emls.webnode.nl/search/?text=advocateneed

 

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 juni 2019