De Nederlandse Eerste Kamer is over gegaan tot afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

20-04-2018 15:12

Het daartoe strekkend wetsvoorstel werd 17 april 2018 aangenomen waardoor de verplichting voor gemeenten omde huidige elektronisch raadpleegbare bestemmingsplannen en beheersverordeningen iedere tien jaar opnieuw vast te stellen is komen te vervallen.

Bron : EersteKamer.NL  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34666_afschaffing

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 april 2018