De Nederlandse orde van advocaten heeft de nieuwe herziene gedragsregels gepubliceerd. Deze richtlijnen gelden vanaf vandaag in plaats van de gedragsregels 1992.

22-02-2018 12:31

‘Een mijlpaal’ noemt de algemeen deken van de NOvA, de vaststelling van de grondig herziene gedragsregels die vandaag zijn gepubliceerd. De nieuwe gedragsregels komen in de plaats van de huidige, die dateren uit 1992. De gedragsregels voor de advocatuur zijn een uitwerking van de wettelijke betamelijkheidsnorm van artikel 46 Advocatenwet. De regels vormen een richtlijn voor de praktijkuitoefening als advocaat.

 

Bron : Advocatenorde.nl

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/gedragsregels-advocatuur-van-kracht