De noodzaak van aanpassing van strafvorderlijke wetgeving,

24-05-2019 08:16

De noodzaak van aanpassing van strafvorderlijke wetgeving’ van het WODC beoogt een bijdrage te leveren aan de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

 

De strafvordering wordt steeds meer gedigitaliseerd. Informatie komt vaker in digitale vorm beschikbaar en de werkprocessen worden digitaler. Het wordt wenselijk geacht om verdergaand te digitaliseren. Het gemoderniseerde wetboek zou daarvoor geen obstakels moeten bevatten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft zich op het standpunt gesteld dat het wetboek zoveel mogelijk techniekonafhankelijk zou moeten zijn.

 

Bron : BijznderStradrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/digitale-informatie-in-het-strafproces-de-noodzaak-van-aanpassing-van-strafvorderlijke-wetgeving

 

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 mei 2019