Op 17 mei 2017 vindt de zitting bij de Raad van State te Den Haag plaats in de aangespannen hoger beroepszaak van de Korpchef van de Nationale Politie inzake de Enschedese vuurwerkrampzaak.

15-03-2017 16:29

De rechtbank Overijssel te Zwolle verklaarde het beroep van Bakker c.s. op 3 mei 2016 gegrond. Ingevolge die uitspraak moet de Korpchef Nationale Politie het Biz-rapport d.d. 25 augus 2004 van het korps Midden-Nederland over de vuurwerkramp in Enschede openbaar maken. De Overijsselse rechtbank oordeelde dat het rapport van het Bureau Interne Zaken niet is opgesteld voor intern beraad, zoals de politie stelt. Op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) dient de politie het daarom openbaar te maken.  Zie uitspraak op https://t.co/rkytSDqi7s 

 

Ook enkele bijlagen moet de politie openbaar maken. Niet alle bijlagen, sommige stukken bevatten bijvoorbeeld persoonsgegevens over politiemedewerkers. Deze passages mogen zwart worden gemaakt. De Korpchef heeft gedeeltelijk gevolg gegeven aan de uitspraak en het rapport openbaar gemaakt doch anonimiseerde de namen van ambtenaren en bestuurders. Het hoger beroep van de Korpchef is gericht tegen de niet-anonimisering.

 

In deze zaak wordt de Korpschef bijgestaan door de Landsadvocaat en partij Bakker c.s. door de Haaksbergse Rechtspraktijk BAWA. zie https://rudibakker.nl/media  

 

Zie ook : https://emls.webnode.nl/news/doorbraak-in-enschedese-vuurwerkrampzaak-meervoudige-kamer-van-de-rechtbank-overijssel-te-zwolle-besliste-dat-het-geheime-politierapport-van-gelderland-midden-openbaar-behoort-te-worden-gemaakt/

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen. 15 maart 2017