De rechtbanken Rotterdam en Midden-Nederland zijn gestart met avondzittingen om de door Covid-19 uitgestelde zittingen af te handelen. Avondzittingen in Rotterdam en Flevoland om ‘zakeninfarct’ te voorkomen

11-06-2020 09:21

Provinciehuis.

De rechtbanken Rotterdam en Midden-Nederland zijn gestart met avondzittingen om de door Covid-19 uitgestelde zittingen af te handelen. In Flevoland wordt bovendien het provinciehuis ingezet als extra locatie.

 

Door Covid-19 is waakzaamheid geboden om een ‘zakeninfarct’ te voorkomen. Zo vonden de afgelopen maanden enkel urgente zaken doorgang omdat door de coronamaatregelen minder zaken op zitting konden worden behandeld. Dit doordat er bijvoorbeeld niet teveel mensen tegelijk bij de toegangscontrole mochten zijn en de zalen na afloop schoongemaakt moesten worden. De rechtbanken Rotterdam en Midden-Nederland voegen daarom de daad bij het woord en komen met alternatieven oplossingen voor de zaken die nog op stapel staan.

 

Zo zullen in Rotterdam en Almere avondzittingen worden gehouden op dinsdag- en donderdagavonden van 18:00 tot 21:00 uur. De Rotterdamse rechtbank heeft daarbij aangegeven dat daarbij eerst politierechterzittingen voor niet-gedetineerden worden afgehandeld. Verder zijn in Rotterdam al eerder vergaderzalen en overlegruimtes omgebouwd tot zittingszalen. Op termijn zullen er ook avondzittingen plaatsvinden in Lelystad, Utrecht en Amersfoort.

 

In Flevoland wordt ook het provinciehuis te Lelystad ingezet om zoveel mogelijk zittingen af te doen. De provincie stelt de rechtbank in de gelegenheid om vier dagen per week gebruik te maken van twee van hun raadszalen om zaken te behandelen die qua veiligheid verantwoord zijn, zoals civielrechtelijke zaken. De eerste zitting aldaar vond afgelopen vrijdag 5 juni plaats en van het gebouw kan in ieder geval tot 1 september 2020 gebruik worden gemaakt. De rechtbank Midden-Nederland onderzoekt daarnaast of het noodzakelijk is om ook in Utrecht uit te wijken naar een externe zittingslocatie.

 

Bron : Advocatie.NL

https://www.advocatie.nl/nieuws/avondzittingen-in-rotterdam-en-flevoland-om-zakeninfarct-te-voorkomen/