De Staat der Nederlanden tekent hoger beroep aan tegen verloren KG-uitspraak over afluisteren van advocaten. Deze zaak wordt ook gevolgd door de Raad van Europese Balies van Orden van Advocaten (CCBE)

14-07-2015 16:59

De Staat der Nederlanden tekent hoger beroep aan tegen verloren KG-uitspraak over afluisteren van advocaten.

Zie ook : https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-aivd-moet-stoppen-met-afluisteren-advocaten-en-clienten-beleid-afluisteren-advocaten-door-veiligheidsdiensten-moet-worden-bijgesteld/

Deze zaak wordt ook gevolgd door de Raad van Europese Balies van Orden van Advocaten (CCBE) die 32 lidstaten en 13  geassocieerde en waarnemende landen met meer dan 1 miljoen Europese advocaten vertegenwoordigt. In 2006 heeft de CCBE het Handvest van de fundamentele beginselen van de Europese advocatuur aangenomen.  Voornoemd Handvest bevat een lijst van de tien principes die zijn geïdentificeerd als gemeenschappelijk voor de gehele Europese advocatuur en die door de nationale advocaten kunnen worden toegepast voor eigen gebruik in hun eigen zaken.  De tien principes behelzen de onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en het vermijden van belangenconflicten. Zie ook het arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 19 februari 2002 in de Nederlandse zaak Wouters (C-309/99).

Binnenkort meer over deze Nederlandse advocaten-afluisterzaak op deze website. !

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 14 juli 2015