De Staat niet aansprakelijk voor schade Q-koorts-patiënten, aldus de Rechtbank Den Haag . Het is (nog) niet bekend of de zaak aan het Gerechtshof wordt voorgelegd.

25-01-2017 16:28

Aansprakelijkheid Staat voor schade van Q-koorts-patiënten? Heeft de Staat in de jaren 2007-2010 (1) eisers onvoldoende geïnformeerd over de hem bekende gevaren van Q-koorts en (2) te lang gewacht adequate maatregelen te treffen om eisers tegen die gevaren te beschermen? Conclusie: geen onrechtmatig handelen in de zin van regelgevingsfalen of schending van informatieplichten. Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Artikelen 2 en 8 EVRM.

Bron: Rechtspraak.nl  ( ECLI:NL:RBDA:2017:587 )