De vaststelling van de gedragsregels advocatuur zijn opnieuw uitgesteld.

31-01-2018 17:06

Mogelijk in maart opnieuw aan de orde. Naar verluid is een van de discussiepunten dat advocaten  geen onjuiste informatie mogen verstrekken. 

De advocaat dient zich zowel in als buiten rechte te onthouden van het verstrekken van feitelijke informatie waarvan hij weet, althans behoort te weten, dat die onjuist is.