De voorgenomen wetswijziging advocatenwet en invoering van de advocaat-kwaliteitstoetsen op 1 januari 2019 is niet doorgegaan.

03-01-2019 11:26

Het niet doorgaan van de invoering van de kwaliteitstoetsen komt doordat het Ministerie van Justitie en Veiligheid de hiervoor benodigde wijziging van de Advocatenwet niet op tijd heeft gehaald. Het huidige artikel 26 Advocatenwet dient te worden gewijzigd. 

 

Artikel 26 advocatenwet luidt thans als volgt: De algemene raad en de raden van de orden van advocaten  in de arrondissementen bevorderen een behoorlijke uitoefening der praktijk en zijn bevoegd tot het nemen van alle maatregelen, die daartoe kunnen bijdragen. Zij komen op voor de rechten en belangen en zien toe op de naleving van de plichten van de advocaten als zodanig en vervullen de taken die hun bij verordeningen zijn opgedragen. 

 

Wanneer nu de wetswijziging plaats zal vinden is niet bekend.

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen. 3 januari 2019