De vraag van een Nederlandse curator kwestie wel/niet verlengen van de dommeinnaam van de failliet (domeinnamen vallen onder de eerbiedigende bescherming van art. 1 Protocol 1 EVRM ) kan de curator het beste neer leggen bij de Nederlandse Wetgever

11-01-2019 12:28

Bij de Wetgever omdat Nederland als enige EU-Lidstaatland geen Constitutioneel Hof heeft opgericht en artikel 120 van de Nederlandse Grondwet rechters verbieden om de Advocatenwet te toetsen.

 

Een advocaat-curator staat primair onder toezicht van de Rechter-Commissaris ex art 64 Fw en daarnaast onder gedeeltelijk toezicht (als advocaat in een andere hoedanigheid) van de deken van de lokale orde van Advocaten ex art. 46 advocatenwet van 1 januari 2015. Probleem daarbij is dat de toezichthoudende dekens in Nederland tevens advocaat en ondernemer zijn en sommige dekens ook (nog) curator en sommige advocaten ook rechter-plaatsvervanger zijn. Allen hebben belang bij deze situatie want zij “houden hun broek op via hetzelfde verdienmodel”. 

 

Het zou de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) sieren wanneer zij hun ex-collega mr. Grapperhaus zouden verzoeken om prejudiciële vragen te doen laten stellen aan het EU-Hof te Luxemburg omdat in de Nederlandse advocatenwet systeemfouten zitten, zodanig dat deze conflicteert met het VWEU en het Europese Handvest.

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 11 januari 2019