De zaak Keskin: het EHRM in dialoog met de Hoge Raad

25-02-2021 08:12

Een nationaal rechtsstelsel reageert op supra­nationale rechtspraak als een lichaam op een orgaantransplantatie: de eerste reflex is die van afstoting en vervolgens wordt het vreemde orgaan zo goed en zo kwaad als mogelijk in het lichaam geassimileerd. Deze beeldspraak kwam bij mij op toen op 19 januari 2021 het EHRM – niet voor het eerst – het recht op een eerlijk proces geschonden achtte wegens de onmogelijkheid voor de verdediging om belastende getuigen te ondervragen: de zaak Keskin tegen Nederland.

 

Bron : BijzonderStrafrecht.Nl

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/de-zaak-keskin-het-ehrm-in-dialoog-met-de-hoge-raad

https://www.njb.nl/blogs/de-zaak-keskin-het-ehrm-in-dialoog-met-de-hoge-raad/

 

------------

Zie ook : 

https://emls.webnode.nl/search/?text=keskin&type=2