Deken van Orde van Advocaten belegt een Awb-hoorzitting in een aanhangige WOB-procedure m.b.t. de Enschedese vuurwerkrampzaak.

31-07-2015 19:17

De Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Overijssel houdt een openbare hoorzitting op 10 september 2015 om 10.00 uur op het Bureau van de Orde te Zwolle. De zaak is aanhangig gemaakt door Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen ( waar ook het secretariaat van EMLS is gevestigd ) namens een groep belanghebbenden.  Zij willen boven water krijgen een aantal dossiers welke niet zijn te vinden in de Oostings onderzoeksrapportages van na 13 mei 2000 en daardoor willen zij transparant zien te krijgen de rol die de advocatuur voor en na de ramp heeft gespeeld. Daarnaast loopt er nog een procedure gericht tegen B. en W. van Enschede om het tot op heden ontbrekende (verdwenen ?) brandweer-dossier te voorschijn te krijgen. Binnenkort wordt ook het adviesrapport van de Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de Nationale Politie  mw. Prof mr Overkleeft-Verburg verwacht n.a.v. een gehouden hoorzitting op 21 mei 2015 te Den Haag.

 

Zie ook :

https://emls.webnode.nl/news/juridische-perikelen-vuurwerkramp-enschede-annotatie-1-/

 

 

Wordt vervolgd !

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 31 juli 2015