Grondeigenaar heeft beroep aangetekend bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle tegen Wvg-aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad van Dalfsen.

02-10-2018 12:43