Dient een advocaat die benoemd wordt tot deken om redenen van de rechtszuiverheid zijn eigen advocatenpraktijk te stoppen ?

15-09-2016 10:05

De taken van de deken zijn vastgelegd in de advocatenwet. De huidige praktijk is dat een deken naast zijn op grond van de toepasselijke wet toebedeelde taken zijn werkzaamheden als advocaat gewoon doorzet. Is dat wenselijk ? Binnen de huidige gecompliceerde samenleving, van marktwerking, economische orde, fusies en overnames, faillissementen alsmede voortschrijdende verdere robotisering en digitalsering en de steeds grotere kantoorbelangen waaronder ook begrepen advocatenkantorenbelangen. Is het onlangs geïnstalleerde College van Toezicht Advocatuur (C.v.T.) een tandeloze tijger? Binnenkort volgt een analyse van een buitenlandse gast annotator !

 

===================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 15 september 2016