Digitaal onderzoek bij de Nationale Politie

04-03-2016 17:05

Eind 2012 is door de  minister van Veiligheid en Justitie het Realisatieplan Nationale Politie vastgesteld. Het plan beschrijft de vorming van de Nationale Politie.  Het omvat een periode van vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet 2012. Het Realisatieplan beschrijft welke veranderstrategie en -activiteiten het korps onderneemt om de gewenste situatie eind 2017 te realiseren. Vorig jaar maakte de minister van justitie bekend dat deze reorganisatie 2x zo lang zou gaan duren en 2x zo veel zou gaan kosten. Hoe staat het digitaal onderzoek bij de Nationale Politie er nu voor?

 

Stand van zaken

 

Honderden vacatures voor digitale experts bij de Nationale Politie blijken moeilijk  te vervullen ondanks creatieve en geldverslindende wervingsacties. Niet iedereen die digitaal expert was voldoet aan de nieuwe functie-eisen en enkele tientallen van de betere digitale experts hebben inmiddels gekozen voor het bedrijfsleven dat ze met open armen ontvangt op zoek naar ervaren cybertalent. Per saldo krimpt het aantal digitale experts. De introductie van een nieuwe big data aanpak voor digitaal bewijs is gestrand door bezuinigingen op de nieuw te realiseren nationale ICT infrastructuur. De big data software die van deze infrastructuur gebruik zou maken is door de overheid zelf ontwikkeld en is na 1,5 jaar vertraging eind vorig jaar geïntroduceerd maar bleek pas na introductie nog lang niet aan de eisen van de gebruikers te voldoen.

 

Vertragen of veranderen

 

Wie gaat hier wat aan doen? Beleidsmakers die de korpsleiding adviseren houden zich afzijdig en verwijzen naar het werkveld. De recherche vindt zichzelf op dit vlak niet deskundig genoeg en laat eventuele bijsturing over aan de digitale experts. Deze laatste groep blijft echter plichtsgetrouw vasthouden aan een plan dat in 2012 van hogerhand is opgelegd, dat in 2014 is herzien maar dat ondanks eerder genoemde tegenslagen nog steeds niet ter discussie staat.  Het gevolg is dat digitaal bewijs steeds vaker wordt genegeerd terwijl het juist de sleutel kan zijn tot kostenbesparingen in de opsporing door effectievere inzet van capaciteit zowel bij de recherche als bij de digitale expertise.

 

Een nieuwe werkwijze

 

Maar het kan ook anders. Waarom niet meer doen met de huidige mensen door een andere werkwijze? In 80% van alle onderzoeken kan eenvoudig digitaal bewijs onderzocht worden door rechercheurs zonder tussenkomst van een digitaal expert. Maar hoe moet dat dan? In het digital evidence dashboard project zijn concepten ontwikkeld waarmee onderzoeksleiders, rechercheurs en digitale experts beter kunnen samenwerken als het gaat om onderzoek van digitaal bewijs. De concepten zijn het afgelopen jaar ontwikkeld door In-pact,  TNO en Tracks Inspector in workshops met medewerking van enkele tientallen opsporingsambtenaren. Een mooi voorbeeld van Nederlandse publiek-private samenwerking en het zou jammer zijn als alleen buitenlandse opsporingsinstantie daar de vruchten van plukken.

 

Symposium Digitaal Onderzoek in de Opsporingspraktijk

 

Het Digital Evidence Dashboard project is gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag en de HSD en haalde in 2015 de MKB Innovatie top 100 van de Kamer van Koophandel. De resultaten van het project worden gepresenteerd op woensdagmiddag 23 maart bij de HSD en biedt voor het eerst onderzoeksleiders, rechercheurs en digitale experts een onafhankelijke en unieke kijk op digitaal onderzoek in hun eigen onderzoekspraktijk. Bovendien is er een discussiepanel met opsporingsambtenaren die hebben deelgenomen aan de workshops. Meer informatie en inschrijving op https://www.in-pact.nl/actueel/nieuws/316-digitaal-onderzoek-in-de-opsporingspraktijk . Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt.

 

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/digitaal-onderzoek-bij-de-nationale-politie-hans-henseler

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 4 maart 2016

==============================