Digitaal procederen, een historische vergissing ! Ook Safe Harbor is geen veilige haven. Wie draait er aan de computerknoppen ? Mobieltjes kunnen worden gehackt.

09-10-2015 08:55

In 2008 verscheen een Australische waarschuwingsrapport over Safe Harbor en in 2010 werden schriftelijke vragen gesteld in het Europees Parlement. Zie :https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-010411+0+DOC+XML+V0//NL  Maar ook kunnen "derden" op afstand de mircrofoon activeren ook indien de telefoon niet is ingeschakeld. Op afstand maakt niet uit hoe groot kunnen "derden" in-en uitschakelen en overal kunnen "derden" u lokaliseren. Tekstberichten kunnen door "derden" worden meegelezen enz. enz.

Met digitaal procederen en/of digitaal processtukken "aanleveren" zou de justtitiabele een willoos werktuig kunnen worden in handen van derden want ..........

Zie ook de 20 artikelen over DIGITAAL PROCEDEREN op deze site : https://emls.webnode.nl/search/&fulltextresultblock=10&text=digitaal+procederen&type=2  

 

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 9 oktober 2015