Digitaal procederen (KEI) mislukt en het gekwalificeerde rechtbankpersoneel is wegbezuinigd. Raad voor Rechtspraak (RvR) heeft zowel rechters alswel justitiabelen wat uit te leggen

01-04-2019 13:37

Zie o.a. de EMLS-Rubriek nieuws op https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen&type=2  { ... }