Digitale gaten-kaas. Digitaal procederen in strijd met de kernwaarden !

02-01-2017 08:01

In 2016 werd nog vraagstellend aangegeven dat dgitaal procederen een brug te ver was en een historische vergissing zal blijken te zijn. Stof tot nadenken geeft ook de de uitspraak van komende president van de VS over veiligheid van internet en een zeer recente uitsp[raak van de Hoge Raad.

Zie :    https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2654

Zie ook:https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen&type=2

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 januari 2017