Dinsdag 6 maart heeft de Eerste Kamer in eerste lezing een wetsvoorstel aangenomen om een algemene bepaling aan de grondwet toe te voegen.

08-03-2018 08:44

Het gaat om een wetsvoorstel om aan het begin van de grondwet - voorafgaand aan artikel 1 - een algemene bepaling op te nemen die aangeeft dat de grondwet de democratische rechtsstaat en de grondrechten garandeert.

 

De grondwetsherziening is geïnitieerd vanuit de Eerste Kamer. Op 14 februari 2012 nam de Eerste Kamer de motie-Engels (D66) c.s. (EK 31.570, B) aan over een algemene bepaling in de grondwet die uitdrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Met dit wetsvoorstel geeft het kabinet uitvoering aan deze motie.

 

De algemene bepaling die volgens dit wetsvoorstel aan de grondwet zou moeten worden toegevoegd luidt, na amendering in eerste lezing in de Tweede Kamer: "De grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat."

 

Omdat het voorstel een grondwetsherziening betreft, zal de Tweede Kamer het nu in tweede lezing behandelen. Als het daar met een twee derde meerderheid wordt aangenomen, wordt het eveneens in tweede lezing in de Eerste Kamer behandeld. Ook in de Eerste Kamer is een twee derde meerderheid nodig om aangenomen te worden.

 

Bron: EersteKamer.nl

Verslag plenaire vergadering 6 maart 2018 leest u op :

https://www.eerstekamer.nl/verslag/20180306/verslag