Dinsdag 30 mei 2017 wordt ten gemeentehuize Enschede een Awb-hoorzitting gehouden in verband met de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 en het gezamenlijke instellingsbesluit Commissie Oosting.

26-05-2017 15:09

Door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie zal worden behandeld een bezwaarschrift ingediend door de heer R. Bakker. Het bezwaar werd ingediend n.a.v. het antwoord op een rekest om op grond van de WOB en Archiefwet afschriften te verstrekken van de documenten, aantekeningen, emailverkeerafschriften enz. van de gemeente Enschede m.b.t. de gemeentelijke besluitvorming om meteen na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in gezamenlijkheid met de rijksoverheid ( Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en het dagelijks bestuur provinciaal bestuur van Overijssel te komen tot een instellingsbesluit t.b.v. een onafhankelijk onderzoek.

 

Bij instellingsbesluit werd daardoor de Commissie onderzoek vuurwerkramp COV geïnstalleerd. Ingevolge de transparantie-wetgeving kan de gevraagde informatie niet worden geweigerd omdat publicatie en beoordeling van documenten op dit moment de voornoemde onderzoekscommissie niet meer kan belemmeren in het uitoefenen van haar controlerende taak omdat het instellingsbesluit van 14 mei 2001 is ingetrokken op 29 mei 2002

 

Gelijktijdig komt aan de orde het verzoekschriftdeel  afschriften van alle correspondentie ( brieven, faxberichten  documenten en andere informatiedragers) die is gevoerd vanaf 1998 tot 2005 met de eigenaar van de grond en opstallen locatie SE Fireworks aan de Tollenstraat te Enschede, respectievelijk zijn advocaat en alle gewisselde stukken met de toenmalige bestuursrechtadvocaat van de huurders zijnde SE Fireworks VOF.

 

Zie ook https://rudibakker.nl/media en https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen 26 mei 2017  Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/in-het-stadhuis-van-enschede-wordt-op-30-mei-2000-een-awb-hoorzitting-gehouden-in-verband-met-de-vuurwerkramp-van-13-mei-2000-en-het-instellingsbesluit-commissie-oosting/