Doorbraak in Enschedese vuurwerkrampzaak. Vertrouwelijk intern onderzoek politie Twente van Bureau Interne Zaken Gelderland Midden (BIZ) van 25 augustus 2004 na 12 jaar procederen onder weglakken van namen openbaar

12-07-2016 17:45

Het 38 blz. tellende BIZ-rapport plus een zeer groot aantal bijbehorende bijlagen zijnde een verklarende rapportage van het hoofd en projectleider van het Bureau Interne Zaken van de politie Gelderland Midden waarbij zij verklaren te hebben gewerkt in de periode 24 juni 2003 tot 18 november 2003 op verzoek van de toenmalige Korpsbeheerder van politie Twente drs. J.H.H. Mans aan een intern onderzoek naar het functioneren van het zogenaamde "Tolteam" betreffende het deelonderzoek naar de gang van zaken m.b.t. rond de inbeslagname van het "rode sportbroekje" van de verdachte A. de V. werd heden 12 juli 2016 per aangetekende post om 17.15 uur aangeboden door de Korpschef van de Nationale Politie aan de raadsman van zijn twee procederende cliënten uit Enschede en Rijssen. Daarbij werd gedeeltelijk gevolg gegeven door de Korpchef aan de uitspraak van de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Overijssel te Zwolle d.d. 3 mei 2016. De uitspraak van voornoemde Rechtbank is te lezen op o.a. : https://rudibakker.nl/pdf/WOB/03_05_2016/uitspraak.pdf   

De gedeeltelijke gegevolggevingsbeschikking is te lezen op : https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2016-vuurwerkramp-enschede.html 

 

De Korpschef is via zijn gemachtigde (de Landsadvocaat) gedeeltelijk van voornoemde uitspraak van 3 mei 2016 in hoger beroep gegaan bij de Raad van State te Den Haag. https://rudibakker.nl/pdf/WOB/11_07_2016/beslissing_bezwaar.pdf . De Enschedese cliënt dhr. R.J. Bakker zal in die procedure via zijn gemachtigde contra-betoog houden middels incidenteel hoger beroep.

 

Mede ook omdat er nog diverse andere  juridische procedures lopen in de vuurwerkrampzaak o.a. tegen het College van B. en W. van Enschede, het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente ( leiding toenmalige brandweer) en het College van Procureurs-Generaal van het O.M. alsmede zaken zijn voorgelegd bij de Orde van Advocaten wenste de raadsman van beide cliënten uit Enschede en Rijssen geen nadere reactie en toelichting te geven.

 

Zie ook : www.rudibakker.nl  en www.devuurwerkramp.nl  en https://rudibakker.nl/media en  https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp+&type=2

 

Wordt vervolgd !!

=============================

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 juli 2016