Doordringen tot de kern van de vuurwerkramp 13 mei 2000

12-11-2018 08:09

Te lezen bij punt 7 van

https://www.linkedin.com/pulse/15-wat-ging-er-mis-bij-vuurwerkramp-paul-van-buitenen/?published=t

Wat is de kern van je boodschap? De kern van mijn boodschap is de misleiding van de rechterlijke macht door het Openbaar Ministerie. Niet alleen in de strafzaak tegen André de Vries, maar ook in de strafzaken tegen de beide directeuren van S.E. Fireworks heeft het OM de rechter misleid. Bovendien heeft het OM de rechter misleid door de oud-eigenaar van het bedrijf niet te vervolgen, want die had een motief voor het aanzetten tot brandstichting. Ook het niet-vervolgen van de gemeente en de rijksoverheid is misleiding geweest. Ook zat het OM achter de klopjacht op de klokkenluiders. Het verwijtbaar handelen door de overheid is zo ernstig dat het volgens mij niet meer onder de bescherming van de Pikmeer-arresten valt. Deze arresten bepalen dat de overheid niet strafrechtelijk vervolgd kan worden wanneer het verwijtbaar handelen is geschied binnen de uitvoering van een exclusieve overheidstaak. Ook had het bedrijfsongeval scenario beter onderzocht moeten worden. Dus het OM heeft de rechter misleid, niet in één, maar in zés verschillende trajecten.

Bron :

https://twitter.com/i/web/status/1061571703795531781