Materiaal door het gemeentebestuur van Enschede aan de Commissie onderzoek vuurwerkramp (Commissie Oosting) verzonden is opgevraagd alsmede al datgene wat door de gemeente Enschede is ontvangen van de Commissie, gedurende het tijdvak van onderzoek.

10-03-2017 16:25

Het onderzoek van de Commissie op grondslag van het instellingsbesluit liep vanaf 26 mei 2000 tot 16 mei 2001. Nadat de vuurwerkramp van 13 mei 2000 plaats had gevonden besluiten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid om een grondig onderzoek door een onafhankelijke commissie in te stellen zulks onder voorzitterschap van mr. dr. M. Oosting. Honderden mensen worden vervolgens geïnterviewd, duizenden documenten worden doorgenomen door de Commissie en uit het eindrapport dat vijftienhonderd pagina's beslaat blijkt dat tienduizenden pagina’s zijn bestudeerd. De onderliggende stukken en documenten zijn bij de gemeenteraad van Enschede op 27 januari 2017 in rechte opgevraagd door een inwoner uit Enschede. De gemeenteraad heeft aangegeven uiterlijk 27 maart 2017 een beslissing te nemen. Wordt vervolgd .......!

 

Zie ook :  https://emls.webnode.nl/search/&fulltextresultblock=10&text=vuurwerkramp+&type=2   

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 10 maart 2017