Wel of geen doorstart van de Wet open overheid (Woo)

01-04-2019 08:11

Een doorstart van de Wet open overheid (Woo) ligt in de rede omdat na indiening van het voorstel  in juli 2012 door twee Tweede Kamerleden er verschillende aanpassingen plaats heeft gevonden en ...............