Doss. Bestuursrecht marginaal recht // Verandert de status gedoogverklaring in Strategisch-Besluitbegrip waartegen bezwaar en beroep gaat tellen ?

29-03-2019 08:37

Bij brief van 3 september 2018 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak de Staatsraad Advocaat-Generaal van de Raad van State verzocht om in een bepaalde zaak een conclusie, als bedoeld in artikel 8:12a van de Awb, te nemen, en heeft de Voorzitter de A-G  het gehele dossier, waarover de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beschikt, doen toekomen. 

 

Inmiddels blijkt dat de A-G een conclusie heeft genomen.

 

Wat brengt de conclusie van de A-G Raad van State teweeg t.a.v. wel en niet geregistreerde gedoogverklaringen t..a.v. o.a. gedogen, illegale uitbreidingen, permanent verblijven in zomerhuizen, het onder de pet houden van zonder bouwvergunning oprichten van bouw-en/of aanbouwwerken, gedogen van Wm- of  hinderwetplichtige inrichtingen enzovoort ......................