Doss Vuurwerkramp // Verplichtingswaarschuwing van Rechtbank aan minister van Justitie om na diverse malen verleend uitstel om nu te reageren.

11-03-2022 08:17

In een door R. Bakker uit Enschede aangspannen procedure o.g.v. waarheids-en algemeen openbaarheidsbelang m.b.t. de Enschedese Vuurwerkramp  heeft wederom desgevraag door de minister de behandelende rechtbank nog een uitstel verleend tot  en met 31 maart 2022 onder mededeling aan de minister van Justitie dat de minister verplicht is om aan het verzoek van de Rechtbank te voldoen en dat de Rechtbank bij niet voldoen aan die verplichting de gevolgtrekkingen zal maken die haar geraden voorkomen .

 

Wordt vervolgd .......