Dossier 5G // Zin en onzin in "Straling van alle kanten bekeken" : Boekbespreking door de heer dr. Leendert Vriens natuurkundige, voormalig Philips Research Fellow, webmaster van de website www.stopumts.nl )

21-01-2021 16:22

Aan het boek ‘Straling van alle kanten bekeken’ (ref. 1), uitgebracht door het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN), hebben 28 auteurs een bijdrage geleverd. Volgens de introductie is het boek samengesteld voor Kamerleden, gemeenten, beleidsmakers en andere betrokkenen en is bedoeld als gids door het doolhof van 5Gcontroversen. Vanwege de diversiteit aan onderwerpen is het niet duidelijk waar de doelgroep aandacht aan zou moeten schenken. De bijdragen van de auteurs lopen sterk uiteen wat lengte, inhoud en kwaliteit betreft, variërend van goed/interessant tot niet relevant en volledig onjuist. Vanwege dat laatste acht ik dit boek niet geschikt voor verdere verspreiding. Ik bespreek hier positieve bijdragen, omissies en negatieve bijdragen en voeg aan het eind een korte samenvatting toe. Onderstaande tekst is onafhankelijk van het boek te lezen maar bevat wel referenties naar de betreffende delen in het boek.

 

Lees verder bij de Bron.

https://www.stopumts.nl/pdf/Zin-en-onzin-in-'Straling-van-alle-kanten-bekeken'.pdf

 

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 januari 2021