Dossier Vuurwerkramp, 5G en 4G Windmolens, fijnstof en-geluidsoverlast enz // Nederlandse Staat opent (eindelijk) Project Burgerwetenschappers ( Meten is Weten)

02-04-2024 08:06

Het Rijksinstituut voor Voklsgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport durft het na druk vanuit de bevolking eindelijk aan om een tool te lanceren waar burgers die zelf in de data duiken vanuit hun kennis van zaken waardoor de burger de overheid kan meten

Bron :

 

 

Opm.: EMLS

==========

Waarom is in dit project ook niet opgestart op het gebied van andere onderwerpen van maatschappelijk belang, zoals o.a. aan de risico,s die de bevolking loopt blootstelling 24 uur per dag aan kunstmatig opgewekte (veelal gepulste) elektromagnetische straling t.b.v. de mobiele telefonie en o.a. t.b.v  het maatschappelijk belang van de volledige transparantie oorzakelijk verbanden en dwarsverbanden oorzaak van de Enschedese Vuurwerkramp van 13 mei 2000 en het belang om inzichtelijkheid te krijgen t.a.v. de politieke doofpot(ten) ?