Dossier 5G // Het schadelijke effect van niet-ioniserende straling op insecten wordt als bewezen beschouwd.

17-03-2023 08:17

De evaluatie van 164 onderzoeksresultaten op geleedpotigen (vooral insecten) laat duidelijk zien: Het schadelijke effect van niet-ioniserende straling op insecten wordt als bewezen beschouwd. Niet-ioniserende straling omvat onder andere straling van mobiele telefoons en straling van hoogspanningslijnen. Met name de massale uitbreiding van het mobiele netwerk naar 5G vormt een ernstige bedreiging voor onze ecosystemen en zou bijdragen aan de achteruitgang van insecten.

 

Persbericht van de vereniging Schutz-vor-Strahlung van 16 januari 2023

 

Experts van de Universiteit van Neuchâtel hebben in opdracht van het Federaal Bureau voor Milieu een overzicht samengesteld van de eerdere onderzoeksresultaten over de effecten van niet-ioniserende straling (NIS- of NI-straling) 1 op insecten, spinnen en andere geleedpotigen (arthropoden). Van de 164 studieresultaten gaven er 132 negatieve effecten, wat overeenkomt met 80% van alle resultaten. Omdat de resultaten grotendeels met elkaar overeenkomen, is de kans groot dat de waargenomen effecten ook daadwerkelijk optreden.

 

Ernstige effecten van NI-straling op insecten.

Het is de eerste keer dat wetenschappers de eerder gepubliceerde studies over de effecten van NI-straling op geleedpotigen systematisch hebben onderzocht en geëvalueerd volgens internationaal erkende en bewezen methoden. Deze systematische review is van hoge kwaliteit: de evaluaties van de afzonderlijke studies zijn transparant en begrijpelijk.

In de onderzochte onderzoeken werden geleedpotigen blootgesteld aan verschillende NI-stralingsbronnen en onderzocht op biologisch relevante gevolgen. NI-straling dringt door in het lichaam van de dieren en brengt daar processen op gang, in veel gevallen met gevolgen voor voortplanting, voortbeweging, gedrag, foerageren en DNA, oftewel het erfelijk materiaal. De dierlijke stam van geleedpotigen omvat insecten, spinnen, duizendpoten en kevers. De ongeveer een miljoen soorten van deze soort zijn een essentieel onderdeel van veel voedselketens en spelen een belangrijke rol in onze ecosystemen. 

 

Bron : https://www.gigaherz.ch/nichtionisierende-strahlung-schaedigt-insekten/       

 

Zie ook

https://schutz-vor-strahlung.ch/site/wp-content/uploads/2021/07/Wirkung-von-nichtionisierender-Strahlung-NIS-auf-Arthropoden.pdf