Dossier 5G // ICNIRP 1998 versus ICNIRP 2020: de grootste veranderingen op een rijtje

05-05-2021 09:12

Van volt per meter naar watt per vierkante meter

De opvallendste verandering is dat Agentschap Telecom het elektromagnetische veld per 2021 in een andere eenheid meet: watt per vierkante meter (W/m2) in plaats van volt per meter (V/m). Bij volt per meter meet je de elektrische veldsterkte. Door te meten in watt per vierkante meter, meet je de vermogensdichtheid (hoeveelheid elektromagnetische energie).

 

De reden voor de wijziging is dat ICNIRP 2020 voor het hele frequentiegebied tussen 30 MHz en 300 GHz limieten geeft in W/m2. Voor frequenties tot 2 GHz geeft ICNIRP ook limieten in V/m. Vanaf 2 GHz moet de blootstelling worden gemeten in W/m2, zegt ICNIRP in de toelichting op de limieten. Om de gemeten vermogensdichtheid eenvoudig met de limieten te kunnen vergelijken is ervoor gekozen om alle frequenties te meten in W/m2.

 

Overzicht van de oude en nieuwe limieten

Hieronder vind je een overzicht van de oude en nieuwe limieten, uitgedrukt in zowel volt per meter als watt per vierkante meter.

 

Blootstellingslimieten ICNIRP 1998 en 2020

Voor de tabel met blootstellingslimieten zie de link bovenaan. www.antennebureau.nl/organisatie/nieuwsbrief-icnirp-2020/icnirp-1998-versus-icnirp-2020

 

Zie verder:

 

ICNIRP-2020-Guidelines - Comments - Wijziging-Frequentiebesluit-2013

www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12645/icnirp-2020-guidelines_-_comments_-_wijziging-frequentiebesluit-2013

en

ICNIRP 2020 guidelines do not protect against harmful health effects

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12536/redir

en

The ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G

www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12557/redir

en

Commentaar op de ICNIRP 2020 richtlijnen

www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12501/redir

en

SBM-2015 en ICNIRP richtlijnen

www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/9350/sbm-2015_en_icnirp_richtlijnen