Dossier 5G // KG-rechter zegt dat hij alle tegenstrijdige meningen van verschillende deskundigen niet kan wegen en wijst uitrolverbod af.

26-05-2020 08:40

De Haagse voorzieningenrechter zegt dat hij alle tegenstrijdige meningen van verschillende deskundigen niet kan wegen en wijst uitrolverbod af. 

Hoger beroep (binnen drie maand) of start van een bodemprocedure ligt in de rede.