Dossier 5G // Parlement geïnformeerd: 5G frequentie-veiling prematuur, onverantwoord en onethisch

03-07-2020 15:59

Deze week is de regering begonnen met het veilen van 5G frequenties. Dit ondanks het feit dat het rapport van de Gezondheidsraad in opdracht van de Tweede Kamer naar de veiligheid van 5G voor de volksgezondheid nog niet gepubliceerd is. Ondanks het feit dat Nederland te maken heeft met een pandemie en er dus geen nieuwe, potentiele gezondheidsrisico’s bij kan hebben. Ondanks een nieuw verschenen rapport, geschreven in opdracht van twee Europarlementariërs door onderzoeksjournalisten. En ondanks het nog lopende hoger beroep van de Stichting Stop5GNL tegen de Staat. Voor Let’s Talk About Tech reden om, vlak voor het zomerreces, alle parlementsleden een brief te sturen.

 

Let’s Talk About Tech vindt de veilingen van 5G frequenties prematuur, onverantwoord en onethisch. Er is amper onderzoek gedaan naar de effecten van de technologie op mensen in realistische situaties, en wetenschappelijke kritiek wordt genegeerd. Ernstige bezwaren van burgers en gemeenten, zowel van praktische als principiële aard, worden terzijde geschoven.

 

In de brief aan het parlement brengen we de bijzondere gang van zaken onder de aandacht en roepen we de leden van de Eerste en Tweede Kamer op om hun wetgevende en controlerende bevoegdheden in te zetten om de uitrol van 5G alsnog stop te zetten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 

Commissie die veiligheidsrichtlijnen opzet niet onafhankelijk en deskundig genoeg

 

Vorige week verscheen een zeer kritisch rapport van de Europarlementariërs Rivasi (Frankrijk) en Buchner (Duitsland). Het rapport met de titel ‘The ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G’

www.klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pd

werd geschreven door onderzoeksjournalisten en laat zien dat de ICNIRP, de commissie die ook Nederland adviseert over de blootstellingsnormen voor non-ioniserende straling, vele banden heeft met de telecomindustrie. De commissie negeert niet-welgevallige studies en neemt wetenschappelijk bevooroordeelde standpunten in. Zij heeft zelf onvoldoende kennis om te kunnen onderzoeken of er risico’s bestaan op biologische effecten, zoals DNA-schade. De uitkomsten geven Rivasi en Buchner een ongemakkelijk déjà-vu: lidstaten van de EU sluiten de ogen voor echte wetenschappelijke feiten en vroegtijdige waarschuwingen. Daarmee wordt eenzelfde scenario als in het debat over tabak, asbest, klimaatverandering en pesticiden zichtbaar. Wij stuurden op 29 juni een persbericht aan alle media over dit rapport.

www.letstalkabouttech.nl/2020/06/regering-start-met-5g-frequentieveiling-ondanks-serieuze-waarschuwingen-nieuw-rapport-zeer-kritisch-over-icnirp/

 

De Nederlandse media besteedde weinig aandacht aan de start van de 5G frequentieveiling, maar de internationale zender Al Jazeera UK, met een bereik van zo’n 350 miljoen kijkers, deed verslag in het Newshour. Verslaggever Step Vaessen meldde in het Al Jazeera-item

www.aljazeera.com/news/2020/06/netherlands-holds-virtual-auction-5g-network-bandwidth-200630095529877.html

dat de Nederlandse regering hoopt dat de veiling ten minste 1 miljard dollar opbrengt, maar dat de 5G plannen op fel verzet stuiten van belangengroepen. Stichting Stop5GNL kwam ook aan het woord en benadrukte dat de straling van de communicatienetwerken bewezen schadelijke gevolgen heeft voor onze gezondheid. Ook gaf zij aan het ‘opmerkelijk’ te vinden dat de uitrol van 5G doorgaat, terwijl de resultaten van het onderzoek van de Gezondheidsraad nog niet bekend zijn. Deze resultaten worden pas eind juli verwacht. De Eerste en Tweede Kamer zijn dan met reces, de frequentieveilingen mogelijk al afgerond.

 

Andere vergaande consequenties

 

Bovendien zitten er andere vergaande privacyaspecten aan de 5G technologie en zijn het dreigende mondiale (zoet)watertekort en de CO2-uitstoot zorgwekkend. Zo gaf Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van expertisecentrum Wetsus in Leeuwarden in het artikel ‘Er is nog lang geen consensus over 5G’

frieschdagblad.nl/2020/5/9/er-is-nog-lang-geen-consensus-over-5g

in het Friesch Dagblad aan:

 

Voor 5G heb je data nodig en voor data heb je een dataopslagcentrum nodig. Zoiets als het Google datacentrum in de Eemshaven. Zo’n centrum verbruikt vier miljoen kubieke meter water per jaar. In Nederland hebben we, omdat we omringd zijn door water en rivieren die via ons land de zee instromen, nog geen tekort, maar mondiaal is er veel waterstress. We verbruiken namelijk 15 procent water te veel, waardoor we nu grondwaterreserves, die in miljoenen jaren opgebouwd zijn, aan het opmaken zijn.

 

Buisman denkt dat de discussies rond 5G het ultieme moment zijn om te concluderen dat er een grens is bereikt aan groei. ,,Kunnen we ons niet beperken? Wat is er mis met 4G? Want als westerse wereld zijn we verantwoordelijk voor 80 procent van de uitstoot. Wat als de rest van de wereld ook wil wat wij willen? Dan kun je iedere CO2-doelstelling wel vergeten.

 

Oproep aan parlementsleden

 

De Coronacrisis laat zien hoe ontwrichtend het kan zijn als de volksgezondheid in het geding is. Laten we in deze roerige tijd de adviezen van vooraanstaande wetenschappers ter harte nemen en weldoordachte afwegingen – zegeningen versus risico’s – maken. Wij roepen de parlementsleden in de brief op om hun rol te pakken en via hun controlerende en wetgevende bevoegdheden de doorgang van dit 5G experiment te verhinderen. Ook verzoeken wij hen om te zorgen voor voor een maatschappelijk en wetenschappelijk debat hierover en voor adviesorganen die vrij zijn van belangenverstrengeling!

 

Brief aan parlement inclusief bijlage

Oproep parlement kritisch rapport over ICNIRP, 1 juli 2020

www.letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200701-LTAT-oproep-kritisch-rapport-over-ICNIRP.pdf

 

Bron : StopUmts.NL 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12560/Parlement%20ge%C3%AFnformeerd: