Dossier 5G // Britse professor Frank wil dat uitrol 5G wereldwijd wordt opgeschort wegens gezondheidsrisico’s. Overheden willen 5G erdoor drukken omdat burgers er 24/7/365 mee kunnen worden gevolgd en gecontroleerd

28-01-2021 16:38

Het aantal wetenschappers dat grote bedenkingen heeft bij de invoering van 5G groeit gestaag. De Britse epidemioloog professor John William Frank van de Universiteit van Edinburgh roept op de uitrol van 5G wereldwijd voorlopig op te schorten, totdat onafhankelijk is bevestigd en bewezen dat de technologie veilig is en geen gevaar vormt voor de gezondheid Tot nu toe baseren de overheden – ook de Nederlandse – zich vrijwel uitsluitend op ‘wij van WC eend’ onderzoeken van (of gesponsord door) de grote Tech bedrijven, en die zullen natuurlijk nooit hun miljardenwinsten in gevaar brengen door hun eigen producten af te keuren.

 

Professor Frank is niet per se tegen 5G, maar vindt wel dat er veel te weinig onderzoek naar gedaan is. Daarom pleit hij ervoor dat we beter het zekere voor het onzekere kunnen nemen, en de uitrol van de nieuwe systemen voor mobiel dataverkeer voorlopig moeten bevriezen.

 

Extreem veel extra antennes en nog meer EMF straling

 

In het Journal of Epidemiology & Community Health wijst Frank – net als veel andere wetenschappers – erop dat het mogelijke gevaar van 5G vooral schuilt in de enorme antenne dichtheid die voor deze zeer hoge frequenties noodzakelijk is. Om de paar lantaarnpalen moet er een nieuwe antenne worden geplaatst, waardoor de mensen aan nog grotere hoeveelheden elektromagnetische straling (EMF) worden blootgesteld. De gezondheidsschade die nu al door bestaande systemen zoals 4G en WiFi kan worden aangericht is onlangs door een Amerikaanse overheidscommissie van experts bevestigd.

 

De professor onderstreept dat er desondanks bijna geen enkel gedegen epidemiologisch onderzoek naar de impact van 5G op de menselijke gezondheid is verricht. Bovendien maakt 5G niet alleen gebruik van veel hogere frequenties, maar ook van een compleet nieuwe ondersteunende technologie om de enorme hoeveelheden data te kunnen verwerken. De wereldwijd miljarden antennes en signaalversterkers die hiervoor nodig zijn moeten om de 100 tot 300 meter worden geïnstalleerd om 5G te laten werken. Gebieden waar geen antennes mogelijk zijn, worden straks toch gedekt door Amazons toekomstige 3.236 5G-satellieten, en de 12.000 tot 30.000 die Elon Musk in een baan om de aarde wil brengen.

 

‘Een groeiend aantal internationale ingenieurs, wetenschappers en artsen roepen regeringen op om hun veiligheidsstandaarden voor RF-EMFs te verhogen, meer en beter onderzoek te laten doen, en de verdere toename van blootstelling aan het publiek tegen te houden totdat er duidelijker bewijs is dat het veilig is.’

 

Voorzorgsprincipe vereist dat uitrol 5G wordt bevroren

 

Dat de WHO en allerlei tech experts beweren dat er geen bewijs is dat 5G en andere EMF schadelijk zijn voor de gezondheid en natuur, zegt professor Frank niet zoveel. Alleen al vanwege het ‘voorzorgsprincipe’ zou de uitrol van 5G onmiddellijk moeten worden bevroren, vindt hij. Met de menselijke gezondheid dien je geen enkel onnodig risico te nemen. Dat principe zou voldoende reden moeten zijn ‘om een moratorium op die (5G) blootstelling af te kondigen, in afwachting van adequaat wetenschappelijk onderzoek naar de veronderstelde nadelen voor de gezondheid.’

 

Hij vervolgt dat er met het oog op de volksgezondheid en veiligheid geen dringende reden bestaat om 5G in snel tempo uit te rollen. Dat wordt voornamelijk gedaan omdat de nieuwe technologie de Big Tech industrie een enorme boost zal geven. Consumenten hebben met het bestaande 4G geen enkel gebrek aan snelle mobiele dataverbindingen. (1)

 

Overheden willen 5G erdoor drukken voor totale wereldwijde controle

 

Frank vermeldt niet dat de overheden een minstens zo groot belang bij 5G hebben als de tech- en media giganten. De technologische ontwikkelingstak van het Pentagon, DARPA, en de Bill & Melinda Gates Foundation hebben samen met het tech-bedrijf Profusa een implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel (stof vergelijkbaar met een zachte contactlens) ontwikkeld, die gelijktijdig met een vaccin kan worden geïnjecteerd en vlak onder de huid wordt aangebracht, waar deze feitelijk met je lichaam samensmelt. De nanotech component zorgt ervoor dat via 5G alle informatie over jezelf, je lichaam en je gezondheid op afstand kan worden gecontroleerd.

 

5G maakt daarom een wereldwijd totalitair controlesysteem mogelijk waar eerdere dictaturen alleen maar van konden dromen. Ieders locatie, bewegingen en handelingen – en in de nabije toekomst zelfs gedachten en emoties – zullen er 24/7/365 mee kunnen worden gevolgd, gecontroleerd en gemanipuleerd, terwijl alle persoonlijke informatie, zoals vaccinatiestatus en banksaldo’s, onmiddellijk beschikbaar zullen zijn. Aan dit systeem worden de ontelbare bewakingscamera’s met gezichtsherkenning en social-credit statuscheck gekoppeld, alsmede het reeds in de testfase bevindende Microsoft systeem (met patent nr. 2020-060606) waarmee je eigen lichaam tot betaalmiddel (en ID/vaccinatie bewijs) wordt gemaakt.

 

Volgens sommigen is minstens anderhalve meter afstand een vereiste om dit systeem goed te laten werken, omdat zodra lichamen zich te dicht bij elkaar bevinden, de signalen verstoord zouden kunnen worden. Het is vooralsnog onduidelijk of dit klopt, maar voor bewakingscamera’s (en zelfs smartphones) wordt het zonder social distancing een stuk lastiger om in een drukke menigte alle voorhoofden in real-time te kunnen scannen op aanwezigheid van het fluorescerende M-Neongreen / Luciferase enzym, het geïnjecteerde merkteken dat in de toekomst als bewijs kan gaan dienen dat u zich netjes hebt laten vaccineren en daarom toegang hebt tot de samenleving.

 

Complottheorie?

 

Aangezien tal van wetenschappers en andere experts al maanden zeggen dat 1,5 meter geen enkel verschil maakt voor de veronderstelde overdracht van een virus, wordt het tijd dat meer mensen zich eens gaan afvragen wat de echte reden is dat ‘social distancing’ nog steeds onverkort moet worden gehandhaafd. Helaas zijn de serieuze bezwaren tegen 5G (opzettelijk?) besmet door enkele bizarre complottheorieën, zoals dat 5G het coronavirus zou veroorzaken, en kwalijke acties zoals het in brand steken van zendmasten.

 

De politiek, tech-industrie en alle mainstream media en magazines die in wat voor mate dan ook  afhankelijk van elkaar zijn beweren steevast dat dit allemaal gedebunkte ‘complottheorieën’ zijn, maar als zelfs de gezaghebbende Scientific American op 17 oktober 2019 een artikel plaatste met de kop ‘We hebben geen reden om aan te nemen dat 5G veilig is – In tegenstelling tot wat sommige mensen zeggen kunnen er risico’s voor de gezondheid zijn‘, die onlangs door de eerder genoemde Amerikaanse overheidscommissie van experts zijn bevestigd, dan is er wel degelijk reden tot grote bezorgdheid.