Dossier 5G // advocaat dient zowel in als buiten rechte zich te onthouden van het verstrekken van feitelijke informatie waarvan de advocaat weet, althans behoort te weten, dat die onjuist is.

17-11-2023 12:29

Utrecht / Haaksbergen - Advocaat dient zowel in als buiten rechte zich te onthouden van het verstrekken van feitelijke informatie waarvan de advocaat weet, althans behoort te weten, dat die onjuist is. 

Wordt vervolgd....