Almelose Poortaffaire // Wederom deelt de Raad van State partijen mede dat ondanks gehouden zitting medio april 2021 voor de Meervoudige Kamer van de RvS voor de uitspraak weer wordt verdaagd.

05-10-2021 12:07

In deze zaak ging het bij de Almelose onafhankelijke bezwaarschriftencommissie over de rechtsgeldigheid van recht van overpad en erfdienstbaarheden vervat in notariële akten. Een advocaat trad als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie op. De appellant/reclamant in kwestie, een inwoner uit uit Almelo bijgestaan door een juridisch adviseur stelde ter zitting de dubbele-petten in de bestuursrechtspraak ter discussie. “Je weet niet wat je niet weet” is het “toverwoord” bij dubbele petten problematiek. Aan de orde werd bij de rechtbank te Zwolle alsook bij RvS gesteld dat in de Almelose Poortaffaire de nevenfuncties-problematiek van advocaten de onafhankelijke van de rechterlijke macht kan aantasten. Het merkwaardige fenomeen van het gelijktijdig advocaat en rechter kunnen zijn (Rechter-Plaatsvervanger en Raadsheer-Plaatsvervanger) is een merkwaardigheid  die die tevens ter discussie is gesteld in de formatie-wijzer onder informateur Hamer en opvolgende informateur Remkes m.b.t.  het  agendapunt de finale afwikkeling van  Enschedese vuurwerkrampzaak onder verwijzing naar de Raad van State en Rechtbanken alsmede in advocatentuchtrechtzaken bij Raden en Hof van Discipline, en o.a. in verzekeringszaken en in faillissement-kwesties. De Alemlose poortaffaire die "speelt" vanaf  december 2004. waar reeds 7 advocatten het dossier onder zich. hadden, was onlangs onderdeel van een TV-uitzending van Sophie Hildebrand. 

Zie ook :

https://emls.webnode.nl/search/?fulltextresultblock=10&text=almelose+poortaffaire&type=2