Dossier Bibob // Wet bevordering integriteitsbeoordelingen

20-11-2023 08:02

Nieuw Kabinet : Pas op alle vastgoed transakties (incl. die van de Overhetd) de Wet Bibob toe en pas gelijktijdig de Advocatenwet aan anders verandert er niets.