Dossier Cookie // Het EDPB publiceert statement over de e-Privacyverordening.

15-03-2021 08:11

In een statement van de European Data Protection Board (EDPB) over het akkoord in de Europese Raad over de e-Privacy Verordening benadrukken de Europese toezichthouders dat zogeheten ‘cookiewalls’ expliciet verboden moeten worden, omdat de consument zonder alternatief zonder tracking cookies geen vrije keuze kan maken. Tevens vindt de EDPB dat de uitzondering op de toestemmingsverplichting wat betreft het inzetten van ‘audience measurement’ te breed is opgesteld en pleit voor het beperken tot ‘low level analytics’ die nodig zijn om de werking van de dienst te analyseren.

 

De EDPB benadrukt dat het verwerken van persoonsgegevens een uitzondering moet blijven en spreekt zorgen uit over toevoegingen van de Raad die daar een ruimere interpretatie aan geven. Ook onderschrijft de EDPB het belang van end-to-end versleuteling in de moderne digitale wereld, hetgeen zorgt voor een veilige, vrije en betrouwbare gegevensstroom tussen burgers, bedrijven en overheden, en cruciaal is om de naleving van de beveiligingsverplichting van de AVG te waarborgen

 

Ten slotte pleit de EDPB, zoals oorspronkelijk voorgesteld door de Europese Commissie, ervoor om dezelfde toezichthouder voor de e-Privacyverordening aan te stellen als voor de AVG, met als doel een inconsistente toepassing te voorkomen. In Nederland zou dat betekenen dat de Autoriteit Persoonsgegevens, en niet de Autoriteit Consument & Markt, deze taak op zich zou moeten nemen.

 

Bron :

https://www.privacy-web.nl/nieuws/edpb-publiceert-statement-over-de-e-privacyverordening?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Privacyweb+nieuwsbrief+12-03-2021