Dossier / "De Almelose poortaffaire"

18-11-2019 13:14

Nadat op 25 september 2019 in het stadhuis van Almelo een Awb-hoorzitting had plaatsgevonden o.l.v. de  Almelose Bezwaarschriftencommissie werd daarna een negtief advies verstrekt aan het dagelijks bestuur van die gemeente door die commissie.

 

Het advies werd door het College van B. en W. overgenomen die vervolgens de bezwaren van reclamant S ongegrond verklaarde. De samenstelling van de Almelose bezwaarschriftencommissie die met horen is belast ( de Voorzitter was een advocaat kantoorhoudende te Almelo en de overige commissieleden waren ambtenaren van omliggende plaatsen) 

 

De heer S heeft diens raadsman/gemachtigde verzocht beroep tegen die samenstelling in te stellen bij de Rechtbank Overijsssel te Zwolle onder gelijktijdig beroep tegen de negtieve beschikking op het bezwaarschrift.

 

Wordt vervolgd…………… 

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 18 november 2019