Dossier digitaal procederen // Hoe zijn de thuiswerkplekken bij de Rechterlijke Macht beveiligd ? Alles aan 1 draadje ?

11-05-2021 11:12

Nu ook een groot deel van de medewerkers mede o.a.. i.v.m. de coronacrisis thuiswerkt, wordt de rechtsvraag hoe de beveiliging van die thuiswerkplekken wordt gegarandeerd belangrijk o.a. ook omdat  een Constitutioneel Hof  ontbreekt. Binnenkort meer hierover op deze site. 

Wordt vervolgd...........