Dossier Digitaal procederen // Wordt wetgeving KEI-Civiel ingetrokken ? Wijziging van de wet KEI.

28-03-2019 08:18

Het Kabinet van de Koning dient het wetsvoorstel en bijbehorende stukken over de Wijzigingswet tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht in bij de Tweede Kamer.