Dossier Luchtvaart // Natuurvergunning(en) Stikstof in de luchtvaart

28-01-2020 11:19

Ook de luchtvaart draagt bij aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Over de omvang hiervan bestaat echter onduidelijkheid. Daarnaast blijken de Nederlandse luchthavens niet over een natuurvergunning te beschikken. Er is daarom behoefte aan duidelijkheid. Het Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege stikstofproblematiek zou hieraan moeten bijdragen.

 

[ ... ]