Dossier Miljoennota // Recht van begroting is aan de beide Kamers voorbehouden !

22-09-2022 14:06

De miljoenennota is één van de belangrijkste documenten die het parlement bekrachtigen kan. Het recht van begroting is aan de Kamers voorbehouden. Op voorstel van de regering (ministers en Koning) stellen zij jaarlijks bij wet de staat van kosten en baten