Dossier Q-Koorts // In het zeer dicht bevolkte Nederland zijn er steeds meer geiten ondanks geitenstop en risico's. Toepasing van het voorzorgbeginsel ligt in de rede.

12-05-2021 10:03

Ondanks dat de veestapel moet inkrimpen vanwege de stikstofcrisis en er in bijna alle provincies een geitenstop geldt, is het aantal geiten in ons land sinds 2000 ruim verdriedubbeld. Het einde van deze groei lijkt nog niet in zicht. Zorgwekkend, omdat juist geiten voor zware longproblemen kunnen zorgen, met de Q-koortsepidemie nog vers in het geheugen. Is de volksgezondheid in het geding?

 

In 2014 toonde RIVM-onderzoek al aan dat er dertig tot vijftig procent meer kans op longontsteking is in een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen. Het is dan ook duidelijk dat omwonenden een gezondheidsrisico lopen. Het is dan ook de vraag waarom er niet wordt ingegrepen en voorkomen dat de geitenhouderijen nog groter worden. Hebben we niet geleerd van het verleden? Sinds de ‘ruiming’ na de Q-koortspiek in 2009 is het aantal melkgeiten van 274.000 naar 476.000.

 

Zie ook o.a. :

https://emls.webnode.nl/search/?text=+Q-Koorts&type

 

12 mei 2021