Dossier Rechter-Plaatsvervanger // Is de rechterlijke macht ook beschadigt door UVA-affaire ?

17-05-2019 08:59

De betrokken UVA-hoogleraar was ook jarenlang Raadsheer-Plaatsvervanger.

In Nederland kan een advocaat, hoogleraar enzovoort gelijktijdig Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof zijn of Rechter-Plaatsvervanger bij de Rechtbank.

 

Een dergelijke verwevenheid/mengvormen van openbare functies conflicteert met onafhankelijke rechtspraak gelet daarbij o.a. op advocatenkantorenbelangen enz.

 

Voornoemde verwevenheid van openbare functies is ook aan justitiabelen niet uit te leggen.

 

Het ligt dan ook in de rede dat de betrokken Nederlandse krant ook om die reden alleen al tegen de Amsterdamse rechtbank uitspraak beroep instelt middels een bodem-procedure. 

 

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 17 mei 2019