Dossier Vuurwerkramp // 16. Rijksrecherche: Doofpot (1) (Fragment van blz. 229 van 1.111 blz. tellend review-rapport dat nu in de Tweede Kamer cie J&V ligt)

19-11-2018 14:35

Dit is het eerste artikel waarin enkele concrete bewijzen worden genoemd. Totdat de bevoegde instanties actie gaan ondernemen kan de publicatie hiervan doorgaan, want er zijn veel bewijzen beschikbaar. Van alle geduide bewijzen zijn achterliggende stukken. Ook die bewijsstukken kunnen in een later stadium worden gepubliceerd indien dat nodig mocht zijn om alsnog een doorbraak te forceren. Te goeder trouw en het openbaar belang zijn daarin leidend (Art. 261 WvS).

 

Bron: PvB

https://www.linkedin.com/pulse/16-rijksrecherche-doofpot-1-paul-van-buitenen?trk=related_artice_16.%20Rijksrecherche%3A%20Doofpot%20(1)_article-card_title

 

Zie ook :

https://twitter.com/RudiBakker/status/1064490618410475520/photo/1

 

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 november 2018