Dossier Vuurwerkramp // (22) Vuurwerkramp: Stofexplosie (2)

26-11-2018 11:07

Op verzoek van Dr. ir. Arief Dahoe, een explosiedeskundige wiens bevindingen ik citeer in mijn reviewrapport, publiceer ik bij uitzondering de negen pagina's uit het reviewrapport die over de stofexplosie gaan. Naar mijn oordeel staan er in dit gedeelte (blz. 329 - 337) geen dermate gevoelige persoonsgegevens dat ik daarmee iemands reputatie zou schenden. Bovendien is er het algemeen belang dat hier zwaar meeweegt. De reden van deze uitzonderlijke vrijgave van een kort gedeelte van het reviewrapport is gelegen in de noodzaak van een open en wetenschappelijke discussie die dan kan plaatsvinden over de waarschijnlijkheid van het optreden van een of meerdere stofexplosies bij de Vuurwerkramp Enschede van 13 mei 2000. Voor mij was dé reden om het artikel in mijn reviewrapport op te nemen het feit dat zowel het TNO als de commissie Oosting te lichtvaardig voorbij zijn gegaan aan de mogelijkheid van een stofexplosie, alsmede het feit dat voor een dergelijke handelwijze een duidelijk motief ligt bij het Openbaar Ministerie. Dit kan wijzen op regie van het technisch onderzoek door het OM. Hieronder volgen de afbeeldingen van de betreffende bladzijdes.

 

Zie verder op : https://www.linkedin.com/pulse/22-vuurwerkramp-stofexplosie-2-paul-van-buitenen/?published=t

 

================================ 
EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 26 november 2018