Dossier Vuurwerkramp // (24) Kamercommissie: Vuurwerkramp

07-12-2018 13:39

Op 6 dec. jl. heeft de Kamercommissie Justitie & Veiligheid mij in besloten vergadering gehoord over de Vuurwerkramp. Er zijn geen opnamen gemaakt en geen notulen opgenomen om in vrijheid te kunnen spreken en overleggen.

 

Waarom besloten?

 

Het wordt mij vaak verweten dat ik de behandeling van mijn rapport over de Vuurwerkramp in beslotenheid laat plaatsvinden. Dat heeft een aantal redenen:

 

Vervolging door het OM. Het Openbaar Ministerie heeft het alleenrecht van strafvervolging en kan besluiten mij te vervolgen wegens smaad (art. 261 WvS). Dit ongeacht of mijn beschuldigingen op waarheid berusten. De enige uitzondering vormt het te goeder trouw handelen in het maatschappelijk belang (261 WvS lid3). Deze uitzondering zal het OM in dit geval nooit toepassen want dat zou gelijk staan met de erkenning door het OM dat mijn aantijgingen tegen datzelfde OM tenminste een redelijke grond hebben.

 

Geen schandpaal, maar waarheid. 

 

Om te voorkomen dat mijn rapport te gemakkelijk terzijde kan worden geschoven heb ik man en paard genoemd in het rapport, honderden keren. Het is echter niet mijn bedoeling om alsnog schuldigen aan de schandpaal te nagelen. Ik wil slechts de waarheid boven water hebben en dat er lessen worden getrokken, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor nú! Dus bijvoorbeeld onmiddellijke aanpassing van de blusvoorschriften voor de brandweer zodat zij minder gevaar lopen bij een vuurwerkbrand, geen enkele vuurwerkopslag meer in de buurt van woon- en werkgebied en rehabilitatie van onschuldig veroordeelden en ontslagen politiemensen. Daarbij past nu geen openbaarmaking van het rapport. In de hoop op het bereiken van die doelstellingen.

 

Aanwezigen

 

Aanwezig als Kamerlid waren behalve de drie initiatiefnemers Ronald van Raak (SP), Kees van der Staaij (SGP) en Henk Krol (50plus), ook de voorzitter Paul van Meenen (D66), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks, een oud-collega van mij uit het Europees Parlement), Roy van Aalst (PVV, geen lid van J&V, maar als Twentenaar zéér geïnteresseerd toehoorder), Stieneke van der Graaf (CU), Chris van Dam (CDA en oud-Officier van Justitie), Monica den Boer (D66) en Antoinette Laan-Geselschap (VVD), alsmede enkele ondersteuners vanuit de Tweede Kamer.

 

Inhoud en conclusie

 

Ik heb van de Kamercommissie alle gelegenheid gekregen om mijn bevindingen uiteen te zetten. Daarna hebben alle leden van de commissie vragen kunnen stellen, die ik naar vermogen heb beantwoord. Om redenen van beslotenheid kan ik niet op de inhoud van het besprokene ingaan. Wél was het verheugend dat de Kamerleden oprecht geïnteresseerd zoveel vragen stelden dat de tijd niet toereikend was. Er is mij verzekerd dat er een vervolg komt waarover de Kamercommissie nog moet besluiten.

 

Het boek van de Vuurwerkramp is weer geopend!

 

Bron: PvB

https://www.linkedin.com/pulse/24-kamercommissie-vuurwerkramp-paul-van-buitenen/?published=t

 

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 7 december 2018