Dossier Vuurwerkramp // 26. De weg naar de waarheid is lang !

21-12-2018 08:58

Al meer dan vier jaar probeer ik de waarheid over de Vuurwerkramp boven tafel te krijgen. Afgezien van de inwoners van de stad Enschede heeft niemand daar kennelijk trek in. Het is een lange tocht langs media en instanties. Volgende maand hoop ik tijdens een nieuw (3e) interview bij Café Weltschmerz een boekje open te kunnen doen over deze lange weg: 'Hoe de Nederlandse overheid met u en ik omgaan en hoe de pers het daarbij laat afweten'. Een eerder interview van mij over de Vuurwerkramp bij Café Weltschmerz staat hier.

 

De lege huls van minister Grapperhaus

Op 6 december jl. ben ik gehoord door de vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid over mijn reviewrapport van de Vuurwerkramp Enschede. Na afloop vertelden diverse Kamerleden mij dat de commissie J&V al op 19 december over een gepast vervolg op mijn rapport zou kunnen besluiten. Dit kwam echter niet uit. Minister Grapperhaus had donders goed door dat de verschillen tussen de blusvoorschriften bij vuurwerkbranden in de verschillende veiligheidsregio's dé voetangel waren, zo vlak voor de jaarwisseling. Hij kwam dus met een vage 'toezegging' dat hij die blusvoorschriften nog eens samen met de brandweerleiding tegen het licht zou houden. Daarmee kwam de opvolging van mijn rapport op de lange baan. Daarbij is voorspelbaar dat de toezegging van Grapperhaus een lege huls is, want de belangrijkste souffleur van de minister in deze is de voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten (RBC), de heer Stephan Wevers. Deze man gaf direct leiding aan de brandweer Enschede tijdens de bestrijding van de Vuurwerkramp. Brandweercommandant Wevers zal nooit aan minister Grapperhaus toegeven dat de huidige blusvoorschriften, voor brandend vuurwerk opgeslagen in een bunker, verkeerd zijn. Het zijn namelijk precies deze voorschriften die door de heer Wevers werden toegepast bij de inzet van zijn manschappen tijdens de ramp, waarbij vier dodelijke slachtoffers onder de brandweerlieden vielen. Uit mijn review komt naar voren dat deze voorschriften fout zijn en dat in veel andere landen dan ook betere blusvoorschriften van kracht zijn dan in Nederland.

 

Het College van procureurs-generaal

In reactie op mijn aanklacht van 3 december jl. heeft het College van Pg's te kennen gegeven mijn reviewrapport over de Vuurwerkramp gedetailleerd te willen onderzoeken. Ik stel dat op prijs. Door mij is weliswaar een verregaande betrokkenheid geconstateerd van het justitieel apparaat bij de gevonden onregelmatigheden bij de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de Vuurwerkramp. En toch moet ik het College van Pg's, die leiding geven aan het Openbaar Ministerie, de kans geven om naar mijn aantijgingen te kijken en er wat van te vinden. Ik hoop echt dat zij de moed op zullen brengen om niet alleen naar zwakke plekken in mijn rapport te zoeken, maar om juist op zoek te gaan naar die zaken die onweerlegbaar fout zijn gelopen en inderdaad correctie behoeven. Een dergelijke handelwijze zal het geloof in de Nederlandse rechtsstaat echt ten goede komen.

 

De Nationale Ombudsman

Ook de Nationale Ombudsman heb ik benaderd om advies inzake de door mij geconstateerde misstanden bij de Vuurwerkramp. Hij wilde mij eerst verwijzen naar het Huis voor Klokkenluiders, omdat is afgesproken dat niet de Ombudsman maar het Huis meldingen van misstanden door Klokkenluiders behandelt. Toen ik hem echter wees op de vroegere betrokkenheid van het Hoofd van het Huis voor Klokkenluiders (de heer Tomesen) bij één van de onderzoeken naar de Vuurwerkramp, die in mijn rapport als onbevredigend worden beschreven (de heer Tomesen was als hoofdofficier van justitie te Zwolle verantwoordelijk voor dat onderzoek), heeft de Ombudsman toch ingestemd met een ontmoeting.

 

Eindelijk wetenschappelijk onderzoek?

Naar aanleiding van het reviewrapport is er hernieuwde belangstelling van explosiewetenschappers voor de ramp. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er alsnog een wetenschappelijk artikel zal worden geschreven over de explosies die hebben plaatsgevonden tijdens de Vuurwerkramp. Dit artikel zal aan de gebruikelijke peer-review worden onderworpen voordat het als wetenschappelijk artikel gepubliceerd kan worden. Dit is bij mijn weten met betrekking tot de Vuurwerkramp nog nooit eerder gebeurd en ik ben heel blij dat deze gelegenheid zich wellicht toch nog gaat voordoen.

 

Ja, de weg naar de waarheid is al 18 jaar lang en het einde is nog steeds niet in zicht ...

 

Bron: PvB

https://t.co/lzuC7hyGb1

https://twitter.com/paulvanbuitenen?lang=nl

 

Zie ook :

https://t.co/uummkbKEIV

https://twitter.com/RudiBakker/status/1075857135177748482/photo/1

 

================================= 
EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 december 2018